Kurs językowy

Kurs językowy jest drogi, lecz dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje prędzej, no chyba, iż kursant nie poświęca wystarczająco wiele czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania podstawowych umiejętności lingwistycznych i poszerzenia zapasu słownictwa. Na kursie lingwistycznym właśnie na takie zdolności kładzie się akcent. Na kursie językowym nauka angielskiego odbywa się w grupach niedużych, dzięki temu profesor może poświęcić uczniowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze wyniki. Kursy językowe są wybierane przez uczniów coraz częściej. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podstawy języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są także takie, które wchodzą w materiał od stopnia A1 do pułapu C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej jednak w kursach tego typu większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo jak i mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.